Wrocław

www.wroclaw.pl

Wrocław639 tys. mieszkańców
37 radnych wybranych w 7 okręgach

Koalicja Obywatelska (17)
Prawo i Sprawiedliwość (13)
Komitet Rafała Dutkiewicza (7)

Prezydent Miasta Wrocławia – Jacek Sutryk

Urodził się 17 września 1978 r. we Wrocławiu. Absolwent socjologii na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego z 2002 r. Po studiach wygrał konkurs na stanowisko dyrektora Wspólnoty Roboczej Związków Organizacji Socjalnych w Warszawie. Był też doktorantem Kolegium Ekonomiczno-Społecznego w Szkole Głównej Handlowej i wykładowcą Wyższej Szkole Pedagogicznej w Warszawie. Od 2007 ponownie we Wrocławiu, jako dyrektor Miejskiego Ośrodka Opieki Społecznej. W latach 2011-18 dyrektor Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia. W 2018 r. ustępujący prezydent miasta Rafał Dutkiewicz wskazał Jacka Sutryka jako swego następcę. Poparły go też PO, Nowoczesna, SLD i UED. Wygrał wybory w pierwszej turze,