RADA FUNDACJI UNIA METROPOLII POLSKICH

od 4 marca 2015

Gronkiewicz mniejszaHanna Gronkiewicz-Waltz (Warszawa)

Przewodnicząca Rady
ur. w 1952, profesor nauk prawnych, ekonomista, polityk.
Prezes Narodowego Banku Polskiego w latach 1992-2000, przewodnicząca Rady Polityki Pieniężnej w latach 1998-2000, wiceprezes Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOR) w latach 2001-2004, posłanka na Sejm RP w latach 2005-2006. W latach 2006-18  Prezydent m.st. Warszawy.

 

Tadeusz Truskolaski

Tadeusz Truskolaski (Białystok)

Członek Rady
ur. w 1958 r., doktor habilitowany w dziedzinie ekonomii. Pracował jako nauczyciel akademicki. W Rządowym Centrum Studiów Strategicznych pracował nad planami przestrzennego zagospodarowania kraju. Kierował departamentem Polityki Regionalnej w Podlaskim Urzędzie Marszałkowskim. Doradca ministra rozwoju regionalnego. Członek Komitetu Regionów Unii Europejskiej.

 

Rafał Bruski

Rafał Bruski (Bydgoszcz)

Członek Rady
ur. w 1962 r. absolwent Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni i Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. W latach 2006-2007 zastępca prezydenta miasta Bydgoszczy. W latach 2007-2010 wojewoda kujawsko-pomorski. Od 2010 r. Prezydent Miasta Bydgoszczy.

 

 

wakat po śmierci Pawła Adamowicza, Prezydenta Miasta Gdańska

 

 

 

 

krupaMarcin Krupa (Katowice)

Członek Rady
ur. w 1976 r., absolwent i pracownik naukowy Politechniki Śląskiej, doktor nauk technicznych. W latach 2006-10 radny miasta Katowic, przewodniczący Komisji Skarbu. W latach 2010-14 wiceprezydent. W 2014 r. wygrał wybory prezydenckie. Przedstawiciel UMP w KWRiST. 

 

 

Jacek Majchrowski

Jacek Majchrowski (Kraków)

Członek Rady
ur. 1947 r., profesor zwyczajny nauk prawnych, (absolwent UJ),
W latach 1996-97 wojewoda krakowski.  Od 2002 r. Prezydent Miasta Krakowa.

 

zuk z rekamiKrzysztof Żuk (Lublin)

Członek Rady
ur. w 1957 r. doktor nauk ekonomicznych. W latach 1990-96 przewodniczący Rady Miasta Świdnika. W latach 2007-09 wiceminister Skarbu Państwa, w latach 2006-07 oraz 2009-10 zastępca prezydenta miasta Lublina. Od 2010 r. Prezydent Miasta Lublina. Przedstawiciel UMP w KWRiST.

 

Hanna Zdanowska

Hanna Zdanowska (Łódź)

Członek Rady
ur. 1959 r. inżynier środowiska, absolwentka Politechniki Łódzkiej. Od listopada 2006 r. w Radzie Miejskiej w Łodzi. Od 2007 r. posłanka a od 2010 r. Prezydent Miasta Łodzi.

 

JaskowiakJacek Jaśkowiak (Poznań)

Członek Rady
ur. w 1964 r., absolwent Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Prawnik, ekonomista, prywatny przedsiębiorca, menedżer kultury i sportu.  Od 2014 Prezydent Miasta Poznania.

 

Tadeusz Ferenc

Tadeusz Ferenc (Rzeszów)

Członek Rady
ur. w 1940, ekonomista, absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie 1994-2002 radny miasta Rzeszowa 2001-02 Poseł na Sejm RP. Od 2002 Prezydent Miasta Rzeszowa.

 

 

Piotr Krzystek (Szczecin)

Członek Rady
ur. 1973 r., prawnik, polityk. Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Od listopada 2002 r. do września 2004 Zastępca Prezydenta Miasta. Od 2004 roku prezes Stowarzyszenia Gmin polskich Euroregionu Pomerania. Od 2006 r. Prezydent Miasta Szczecina.

 

Rafał Dutkiewicz

Rafał Dutkiewicz (Wrocław)

Członek Rady
ur. w 1959, inżynier matematyk, dr filozofii, absolwent Politechniki Wrocławskiej i KUL-u nauczyciel akademicki, przedsiębiorca, współzałożyciel Radia Eska we Wrocławiu. W latach 2002-18 Prezydent Miasta Wrocławia.