ZARZĄD FUNDACJI UNIA METROPOLII POLSKICH

od 4 marca 2015

 

Rafał Dutkiewicz     Rafał Dutkiewicz (Wrocław)

Prezes Zarządu
ur. w 1959 r. doktor logiki
w latach 2002-18 Prezydent Miasta Wrocławia

 

 

 

Piotr Krzystek (Szczecin)

Sekretarz Zarządu
ur. w 1973 r. prawnik
od 2006 r. Prezydent Miasta Szczecina

 

 

Mirosław Czekaj

Mirosław Czekaj (Warszawa)

Skarbnik Unii Metropolii Polskich
ur. w 1963 r. doktor nauk ekonomicznych
od 2007 r. Skarbnik Miasta Stołecznego Warszawy

 

 

Tadeusz Truskolaski

Tadeusz Truskolaski (Białystok)

Członek Zarządu
ur. 1958 r. doktor nauk ekonomicznych
od 2006 r. Prezydent Miasta Białegostoku

 

 

 

 

wakat po śmierci Pawła Adamowicza, Prezydenta Miasta Gdańska

 

 

 

zuk z rekamiKrzysztof Żuk (Lublin)

Członek Zarządu
ur. w 1959 r. doktor nauk ekonomicznych
od 2010 r. Prezydent Miasta Lublina