Wiadomości

20 czerwca obchodzimy Światowy Dzień Uchodźcy

20 czerwca obchodzimy Światowy Dzień Uchodźcy

20 czerwca obchodzimy Światowy Dzień Uchodźcy, ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ (w 2000 roku).  To kolejna okazja, aby uświadomić sobie  problemy, z jakimi borykają się osoby zmuszone do opuszczenia ojczystych krajów na skutek wojen, kryzysów humanitarnych,...

RPO: Zdalne obrady rad gmin nie mogą naruszać zasady jawności

RPO: Zdalne obrady rad gmin nie mogą naruszać zasady jawności

Z ustaleń dokonanych przez Rzecznika Praw Obywatelskich wynika, że prowadzenie obrad z wykorzystaniem środków komunikacji na odległość nierzadko odbywa się w sposób wyłączający możliwość udziału obywateli. Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do Ministra Spraw...

Aby wybory były bezpieczne potrzeba szczegółowych procedur

Aby wybory były bezpieczne potrzeba szczegółowych procedur

Strona samorządowa Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego zwraca się do MZ o wytyczne, jak postępować z zakażonymi na koronawirusa członkami obwodowych komisji wyborczych i wyborcami. Jacek Karnowski, współprzewodniczący Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu...

Wybory prezydenckie: bezpieczeństwo sanitarne głosowania

Wybory prezydenckie: bezpieczeństwo sanitarne głosowania

16 czerwca 2020 r. weszły w życie przepisy określające szczegółowe zasady bezpieczeństwa sanitarnego w lokalach wyborczych. Przyłbice, maseczki, rękawice ochronne oraz wskazanie maksymalnej liczby osób mogących – w tym samym czasie przebywać w lokalu wyborczym – ma...

Reprywatyzacja. PiS chce zmian w funkcjonowaniu Komisji

Reprywatyzacja. PiS chce zmian w funkcjonowaniu Komisji

Tylko lokatorzy będą mieli prawo wnieść sprzeciw od decyzji Komisji reprywatyzacyjnej w sprawie odszkodowania lub zadośćuczynienia. M. ST. Warszawa ma być tego uprawnienia pozbawiona. Wszczęte z inicjatywy Warszawy postępowania mają zostać zakończone. Takie...

Głosowanie korespondencyjne dla wszystkich

Głosowanie korespondencyjne dla wszystkich

W zarządzonych na 28 czerwca 2020 r. wyborach powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej każdy wyborca będzie mógł wybrać, czy oddać głos na wybranego kandydata w lokalu wyborczym, czy skorzystać z możliwości głosowania korespondencyjnego. Możliwość taka...

Krzysztof Żuk: Reforma samorządowych finansów jest konieczna

Krzysztof Żuk: Reforma samorządowych finansów jest konieczna

O tarczy antykryzysowej dla JST, niedoszacowanej subwencji oświatowej, zaplanowanych na wrzesień podwyżkach dla nauczycieli oraz o samorządowych propozycjach zmian prawnych, które pozwoliłyby poprawić sytuację finansową miast i gmin mówi Krzysztof Żuk, Prezydent...