Wiadomości

Pomorskie miasta wobec pandemii i zmian klimatycznych

Pomorskie miasta wobec pandemii i zmian klimatycznych

Czy pandemia COVID-19 pokazuje, że miasta powinny się coraz bardziej rozpraszać, aby naturalnie zapewnić mieszkańcom tzw. dystans społeczny, czy może raczej powinny się kondensować, aby zmniejszyć koszty funkcjonowania i emisyjność? Jaki wpływ na rozwój miast będzie...

Czy rządowa pomoc w usuwaniu awarii powinna być odpłatna

Czy rządowa pomoc w usuwaniu awarii powinna być odpłatna

Zdziwienie i niepokój Unii Metropolii Polskich budzą wypowiedzi przedstawicieli administracji rządowej za[powiadające, że m.st. Warszawa będzie musiała zapłacić za udzieloną przez władze centralne pomoc przy usuwaniu awarii rurociągu do oczyszczalni ścieków Czajka....

Samorządy dla Polski

Samorządy dla Polski

w 40 rocznicę Porozumień Sierpniowych wójtowie, burmistrzowie, prezydenci, starostowie i marszałkowie z całej Polski powołali do życia stowarzyszenie SAMORZĄDY DLA POLSKI. "My, przedstawiciele gmin, powiatów i regionów Rzeczypospolitej Polskiej oraz osoby zaangażowane...

Lech Wałęsa: To było największe zwycięstwo w dziejach Polski

Lech Wałęsa: To było największe zwycięstwo w dziejach Polski

31 sierpnia, mija dokładnie 40 lat od podpisania porozumienia gdańskiego. Jest to też ostatni dzień Święta Wolności i Demokracji, które Miasto Gdańsk i Europejskie Centrum Solidarności przygotowały dla uświetnienia jubileuszu. Dzisiejszym obchodom przyświeca hasło...

Rada Unii Metropolii Polskich obradowała w Gdańsku

Rada Unii Metropolii Polskich obradowała w Gdańsku

31 sierpnia br., w Gdańsku, odbyło się posiedzenie Rady Unii Metropolii Polskich im. Pawła Adamowicza. Głównymi tematami obrad było omówienie aktywności UMP w czasie pandemii COVID-19 oraz ustalenie priorytetów dalszych działań. Obecnie najważniejszym tematem jest...

Z sierpniowego posiedzenia KWRiST

Z sierpniowego posiedzenia KWRiST

Dyskusja nad informacją Ministerstwa Edukacji Narodowej i Głównego Inspektoratu Sanitarnego w sprawie wytycznych sanitarnych dotyczących rozpoczynającego się roku szkolnego zdominowała sierpniowe posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Natomiast...

Informacja Ministerstwa Zdrowia w sprawie szczepień ochronnych

Informacja Ministerstwa Zdrowia w sprawie szczepień ochronnych

W ramach Narodowej Strategii Onkologicznej resort zdrowia przygotował dwa rozwiązania dotyczące szczepień na HPV. W kwestii szczepień niemowląt przeciw rotawirusom – zespół przy MZ rekomenduje objęcie tymi szczepieniami dzieci od 6-24 tygodnia życia. Natomiast program...

Środki na wsparcie uczniów w kształceniu na odległość

Środki na wsparcie uczniów w kształceniu na odległość

Rząd przeznaczy 130 mln zł na zakup m.in. komputerów dla dzieci, które przebywają w pieczy zastępczej. To kolejne wsparcie dla uczniów w dostępie do sprzętu komputerowego i internetu w okresie epidemii COVID-19. Odbiorcami wsparcia są dzieci z domów dziecka, jak i...