Wiadomości

Apel Prezydentów Miast UMP do Premiera

Apel Prezydentów Miast UMP do Premiera

Polska potrzebuje wsparcia Europy bardziej niż kiedykolwiek w historii członkostwa w Unii Europejskiej. Samorządy znajdują się na pierwszej linii frontu pandemii oraz naprawy gospodarczej i potrzebują środków UE na niezbędne inwestycje, które będą dostępne od stycznia...

Rząd chce odebrać samorządom dotacje z Unii Europejskiej

Rząd chce odebrać samorządom dotacje z Unii Europejskiej

Do Marszałka Województwa Mazowieckiego 18 listopada trafiło pismo Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, z którego jasno wynika, że rządzący zamierzają pozbawić niektóre samorządy funduszy europejskich. To krzywdząca decyzja, szczególnie dla zwykłych...

Oświata nad przepaścią

Oświata nad przepaścią

Przedstawiamy materiał wideo oraz informację prasową wraz z opracowaniem na temat sytuacji finansowej polskiej oświaty oraz niedoszacowania części oświatowej subwencji ogólnej dla JST Samorządowcy przedstawiają fakty i postulaty istotne w kontekście funkcjonowania...

Minister edukacji nie spotkał się z samorządowcami

Minister edukacji nie spotkał się z samorządowcami

Dzisiaj 20 listopada br. o godzinie 11.00 miało się odbyć spotkanie z Przemysławem Czarnkiem, Ministrem Edukacji i Nauki na jego zaproszenie w siedzibie resortu, na które przyjechali osobiście samorządowcy. Pan Minister Czarnek z powodów ważnych przyczyn prywatnych...

Stanowiska strony samorządowej w sprawie zdrowia

Stanowiska strony samorządowej w sprawie zdrowia

Unia Metropolii Polskich wraz z pozostałymi ogólnopolskimi organizacjami samorządowymi przekazała do Pana Macieja Miłkowskiego, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia stanowiska ogólnopolskich organizacji samorządowych oraz pismo ZPP z  prośbą o pilne spotkanie z...

Pojazdy elektryczne w miastach UMP – sonda

Pojazdy elektryczne w miastach UMP – sonda

Trwają prace nad nowelizacją ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1124, z późn. zm.), która weszła w życie 11 stycznia 2018 roku. Ustawa nakłada na poszczególne jednostki samorządu terytorialnego różnego rodzaju zobowiązania,...

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach do zmiany

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach do zmiany

Zespół UMP ds. Odpadów Komunalnych przygotował całościowe uwagi do kolejnej zmiany ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw. Ostatnia nowela dotyczyła bowiem przede wszystkim poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego...

Apel ws. koniecznych działań w obszarze ochrony zdrowia

Apel ws. koniecznych działań w obszarze ochrony zdrowia

3 listopada 2020 r Pan Mateusz Morawiecki Prezes Rady Ministrów Apel ws. koniecznych działań w obszarze ochrony zdrowia Szanowny Panie Premierze, Sytuacja epidemiczna w Polsce jest bardzo poważna, w szybkim tempie przybywa osób, u których zdiagnozowano zakażenie...