Paweł Adamowicz – patron UMP

Rada UMP, obradująca 3 czerwca 2019 r. w Gdańsku, postanowiła, że Fundacja Unia Metropolii Polskich będzie nosić imię Pawła Adamowicza

Paweł Adamowicz od 1998 r. pełnił funkcję Prezydenta Miasta Gdańska, a w latach  2007-2015 Prezesa Zarządu Unii Metropolii  Polskich. Był człowiekiem pogodnym i życzliwym, inicjatorem i liderem działań UMP m.in. w sprawach ustroju metropolitalnego, polityki migracyjnej, obrony wartości demokratycznych. Zmarł tragicznie w dniu 14 stycznia 2019 r.