Prośba o zgłoszenia do konkursu Złotych Wachlarzy 2018

Polskie biuro Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji (IOM) nagradza Złotymi Wachlarzami osoby i instytucje, które w szczególny sposób przyczyniają się do stymulowania rozwoju społeczno-gospodarczego poprzez migracje, wspierania integracji migrantów...

Posiedzenie Zespołu UMP ds. Migracji i Integracji

8 i 9 października w Krakowie spotkał się Zespół Unii Metropolii Polskich ds. Migracji i Integracji. Tematem przewodnim były wybrane działania organizacji pozarządowych. Uczestnicy spotkania mieli okazję do zapoznania się z „Księgą Dobrych...

Igor Zachariasz dyrektorem Biura UMP

Od dnia 1 października 2018 r. dyrektorem Biura Unii Metropolii Polskich jest dr hab. Igor Zachariasz, dotychczas zastępca dyrektora. Natomiast dotychczasowy dyrektor – Andrzej  Lubiatowski objął funkcję zastępcy dyrektora ds. regionów metropolitalnych....

O uchodźcach i migrantach

11 i 12 czerwca 2018 r. w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku spotkał się Zespół UMP ds. Migracji i Integracji. Tematem przewodnim, w związku ze zbliżający się Światowym Dniem Uchodźcy, były dokumenty prawne i strategie działań...

Obradowała Rada Unii Metropolii Polskich

21 marca 2018 r. odbyło się doroczne spotkanie Rady Unii Metropolii Polskich, którą tworzy 12 prezydentów miast członkowskich. Wcześniej spotkał się Zarząd UMP. Na podstawie jego rekomendacji, Rada zatwierdziła sprawozdanie z działalności w 2017 roku...