Z naszych miast

Wsparcie dla bydgoszczan zagrożonych ubóstwem

Wsparcie dla bydgoszczan zagrożonych ubóstwem

Wyższa Szkoła Gospodarki wraz z partnerami Miastem Bydgoszcz oraz Fundacją PRO OMNIS realizuje projekt „Rozwój usług opiekuńczych w mieście Bydgoszczy”, który współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu...

Białystok. Nieobecna Rodzina

Białystok. Nieobecna Rodzina

Białostoccy społecznicy oraz miejskie instytucje kultury 16 i 17 sierpnia zapraszają mieszkańców miasta na dwudniowe wydarzenie pn. „Nieobecna Rodzina”, które zostało zorganizowane z okazji 77. rocznicy wybuchu Powstania w Getcie Białostockim. Organizatorzy zapraszają...

Lublin. Zalety kwietnych łąk w mieście.

Lublin. Zalety kwietnych łąk w mieście.

Łąki to nie tylko pięknie pachnące kwietne kobierce, które cieszą oczy, to również, a może przede wszystkim, bardzo różnorodne, tętniące życiem zbiorowiska roŁąka kwietna przy ul. Nałęczowskiejślinne, które są schronieniem dla drobnych zwierząt, jak żaby, jeże czy...

SzczecinLove! Kometa nad Wałami Chrobrego

SzczecinLove! Kometa nad Wałami Chrobrego

Jest pierwsze zwycięskie zdjęcie w tegorocznej edycji konkursu Szczecin Love! Tym razem największym uznaniem internautów cieszyła się fotografia ukazująca oświetlone Wały Chrobrego, nad którymi przelatuje kometa. Zabawa trwa nadal i cały czas można zgłaszać swoje...

Białystok: 8. edycja festiwalu „Wschód Kultury”

Białystok: 8. edycja festiwalu „Wschód Kultury”

Od 20 do 23 sierpnia w Białymstoku odbędzie się festiwal od lat promujący bogatą wielokulturowość naszego miasta i regionu. „Wschód Kultury / Inny Wymiar” po raz kolejny, dzięki różnorodnym działaniom artystycznym, przybliży mieszkańcom i turystom tradycję i historię...

POINT – nowe miejsce dla cudzoziemców w Poznaniu

POINT – nowe miejsce dla cudzoziemców w Poznaniu

Poznański Ośrodek Integracji (POINT) rozpoczął właśnie działalność stacjonarną. Pomoc w nim znajdą wszyscy cudzoziemcy. Specjaliści podpowiedzą, jak sprawnie zalegalizować pobyt, a jeśli będzie trzeba - nauczą języka polskiego. POINT współtworzony jest przez...

Opieka zdrowotna dla powstańców warszawskich

Opieka zdrowotna dla powstańców warszawskich

Warszawa finansuje działalność przychodni lekarskiej przy ul. Litewskiej, aby zapewnić opiekę medyczną powstańcom warszawskim i kombatantom. Powstańcy mogą również korzystać z miejskiego programu bezpłatnych sczepień przeciwko grypie, którego kolejna edycja rozpocznie...

Milion złotych dla laureatów olimpiad naukowych

Milion złotych dla laureatów olimpiad naukowych

Milion złotych wyda w najbliższym roku akademickim Uniwersytet Wrocławski na stypendia dla młodych uczonych. Intencją pomysłodawców programu „Młody Badacz 2020-2025”, w ramach którego będą one wypłacane, jest wsparcie rozwoju naukowego najbardziej uzdolnionych...

W centrum Rzeszowa powstała #PASIEKAwSercuMiasta!

W centrum Rzeszowa powstała #PASIEKAwSercuMiasta!

Na dachu Galerii Rzeszów zamieszkało 5 rodzin pszczelich. To nawet pół miliona pszczół, które nie tylko przygotują pyszny rzeszowski miód, ale przede wszystkim wartościowa edukacja pozwalająca lepiej zrozumieć rolę pszczół w naszym otoczeniu. Rusza...

Pomoc dla imigrantek w Gdańsku: допомога жинкам-іммігранткам, помощь женщинам-иммигранткам, help for migrant women

Pomoc dla imigrantek w Gdańsku: допомога жинкам-іммігранткам, помощь женщинам-иммигранткам, help for migrant women

Fundacja Centrum Praw Kobiet w Gdańsku utworzyła bezpieczne schronienie dla kobiet imigrantek doświadczających przemocy i ich dzieci oraz przygotowała ofertę porad w trzech dodatkowych językach - ukraińskim (українська мова), rosyjskim (русский язык) i angielskim...

Transportowo – drogowy łódzki budżet obywatelski

Transportowo – drogowy łódzki budżet obywatelski

Transportowe zadania pojawiły się zarówno w zadaniach osiedlowych, jak i ponadosiedlowych. Najwięcej drogowych tematów dotyczy Bałut, gdzie wpłynęły 42 wnioski. Na Polesiu złożono 28 wniosków. Natomiast Górna i Widzew to analogicznie 22 i 20 infrastrukturalne zadania....

Kraków dofinansuje studia i kursy kolejnym nauczycielom

Kraków dofinansuje studia i kursy kolejnym nauczycielom

Co roku nauczyciele krakowskich szkół otrzymują środki pozwalające na dofinansowanie studiów i kursów, dzięki którym podnoszą swoje kwalifikacje. Na 20 kierunkach priorytetowych poziom refundacji wynosi – od tego roku – aż 95 proc. W pierwszym półroczu ze wsparcia...