Najważniejsze informacje

Warsztaty urbanistyczne po zmianach w ustawie o planowaniu

W dniach 4-5 lipca br. odbyły się w Warszawie w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy warsztaty urbanistyczne poświęcone problematyce wyznaczania obszarów o w pełni wykształconej zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej w granicach jednostki osadniczej w…

Stanowiska Rady Unii Metropolii Polskich

30 marca 2016 r. odbyło się doroczne spotkanie Rady Unii Metropolii Polskich, którą tworzy 12 prezydentów miast członkowskich. Poprzedniego dnia spotkał się Zarząd UMP. Na podstawie jego rekomendacji, Rada zatwierdziła sprawozdanie z działalności w 2015 roku i plan pracy na rok 2016. …

Unia Metropolii współprzewodniczy Komisji Wspólnej

Z udziałem premier Beaty Szydło, 26 stycznia 2016 r. odbyło się pierwsze posiedzenie plenarne  Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego w nowej kadencji wynikąjącej ze zmiany rządu. Zgodnie z ustawą, Komisji po stronie rządowej współprzewodniczy minister spraw wewnętrznych i…

1990      Unia Metropolii Polskich      2016

Regiony metropolitalne i miejskie RPUnia Metropolii Polskich powstała w Krakowie 11 października 1990 roku z woli prezydentów miast: Gdańska, Krakowa, Poznania, m.st. Warszawy i Wrocławia, jako forum solidarności władz metropolitalnych w działaniach zmierzających do sieciowego powiązania miast postkomunistycznych z demokratycznymi miastami Europy i świata, według projektu Instytutu Miasta p.t. „Tyle państwa ile miasta”. Początkowo UMP działała w formie konwentu prezydentów miast.

W 1993 r. Unia Metropolii Polskich zarejestrowała się jako fundacja miast i została jednym z inicjatorów utworzenia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, której Stronę Samorządową współtworzy razem z Unią Miasteczek Polskich, Związkiem Miast Polskich, Związkiem Powiatów Polskich, Związkiem Gmin Wiejskich RP, Związkiem Województw RP. Dziś w Unii Metropolii Polskich solidarnie współdziała 12 głównych miast Polski: BiałystokBydgoszczGda��skKatowiceKrakówLublinŁódźPoznań, RzeszówSzczecinWarszawaWrocław.

11 miast należących do UMP jest członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia Eurocities, zrzeszającego wielkie miasta europejskie. Przedstawiciele Unii Metropolii Polskich zasiadają w Komitecie Regionów UE..